Návštěva v Indonésii a Malajsku

Vrátili jsme se z další návštěvy v Indonésii a Malajsku. Hovořili jsme s našimi stálými dodavateli a ověřili několik nových.

Věnovali jsme pozornost formě a druhu získávaného materiálu, který musí být v souladu s normami EUTR. Po návštěvě můžeme konstatovat, že znalosti výrobců v oblasti legality získávání dřeva jsou velmi velké. Všichni – počínaje majiteli pil a konče výrobci hranolů – jednohlasně mluví o správném tahu, kterým bylo zavedení nařízení m.j. z EU.

Kromě toho jsme zkontrolovali aktuální přípravy na výrobu dalších šarží dřevěných hranolů. Podepsali jsme kontrakty na další měsíce pro výrobek meranti.

Pravidelný audit FSC®

Obdrželi jsme zprávu z druhého pravidelného auditu, která nám umožňuje prodávat v roce 2015 zboží se značkou původu FSC®.

Z analýz provedených pro účely auditu lze vyvodit, že prodej certifikovaných výrobků vzrostl ve srovnání s minulým rokem více než třikrát.

Red Grandis

Jsme první polská firma, která podepsala s výrobcem v Uruguaji kontrakty na nový výrobek na našem trhu – hranoly a řezivo ze dřeva RED

GRANDIS (EUCALIPTUS GRANDIS). Jelikož víme, že dřevní materiály získávané plantážnickým způsobem mohou být budoucností této branže, rozhodli jsme se přidat takový výrobek do našeho skladu.

Máme stále na prodej řezivo o tloušťce 25,4 mm a 38,1 mm. Na požádání jsme schopni individuálně připravit hranoly s libovolným průřezem.

Podnikání a inovace

Úspěšně jsme dokončili jeden z projektů v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Díky získaným prostředkům jsme mohli rozvinout náš prodej na zahraničních trzích, obzvláště českém, slovenském a maďarském. Projekt nám také poskytl možnost získat několik desítek nových příjemců z trhů, které jsou pro nás zcela nové.

Borovice sibiřská

Zařadili jsme do naší nabídky další výrobek, o kterém si myslíme, že bude velmi konkurenceschopný pro náročné zákazníky. Borovice sibiřská se vyznačuje mnohem větší hustotou, což se odráží mj. v hmotnosti a opakovatelné, husté soustavě kresby dřeva.

Máme na prodej hranoly spojované do 3 základních okenních profilů 72×86, 84×86 a 96×86. Můžeme také během krátké doby dodat jiné atypické profily.

Norimberk 2014

Zástupcí naší firmy – regionální ředitelé prodeje a obchodní ředitel – se opět zúčastnili veletrhu dřevařského průmyslu v Norimberku. U příležitosti návštěvy jsme byli pozváni na hospodářské setkání, které pořádala generální konzulka Polské republiky v Mnichově, paní Justyna Lewińská.

http://www.monachium.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/norymberga_spotk__goso

Indonéské dřevo z legální těžby

Evropská unie aktivně působí ve prospěch omezení nezákonné těžby dřeva a obchodování s ním.

Uzavírání mezinárodních smluv má přinést pozitivní výsledky v globálním měřítku. Zatím byly podepsány dobrovolné smlouvy o partnerství mezi Evropskou unií a těmito africkými státy: Republika Kongo, Kamerun, Středoafrická republika a Ghana. Do této skupiny vstoupila 30. září také Indonésie. Smlouvu toho dne v Bruselu podepsanou signovali jménem členských států Evropské unie ministr životního prostředí Litevské republiky Valentinas Mazuronis a komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik, za Indonéskou republiku pak ministr lesnictví Hasan Zulkifli. Uzavřená smlouva je výsledkem silné angažovanosti obou stran v boji proti nelegálnímu kácení lesů, což má přispět k transparentnosti obchodování se dřevem. Jedná se o první smlouvu tohoto typu mezi Evropskou unií a asijským státem. Soustřeďuje se hlavně na lesní hospodářství, vymáhání práva a systému povolení těžit a obchodovat se dřevem, což zaručí, že dřevo zpracovávané a prodávané Indonésií bude pocházet výhradně z legální těžby. To znamená vážnou angažovanost této země, která se odedávna potýká s problémem ilegální těžby dřeva. Než nová smlouva vstoupí v platnost, schválení prodeje výrobků z dřeva pocházejícího z Indonésie na území EU bude možné výlučně na základě licence potvrzující legální původ produktů.

– Jsem velmi rád, že EU a Indonésie spojily síly, aby dosáhly společného cíle – eliminování nezákonné těžby dřeva a s ní souvisejícím obchodování,“ komentoval podepsanou smlouvu Janez Potočnik.
– Tato dohoda je výhodná pro životní prostředí i pro odpovědné podnikání. Zvýší důvěru spotřebitelů ke dřevu z Indonésie.

Při přípravě realizace požadavků smlouvy indonéská vláda vypracovala komplexní právní systém monitorování legálnosti všech aspektů produkce dřeva. Smlouva začne platit po ratifikaci indonéským parlamentem a schválení Evropským parlamentem.

Zdroj: GAZETA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO.

Pravidelný audit FSC

Obdrželi jsme zprávu z provedeného pravidelného auditu v rámci certifikátu FSC, který nám byl udělen. Můžeme Vás informovat, že výsledek auditu je pozitivní a že i tento rok budeme moci prodávat výrobky se značkou původu FSC.

Článek na oborovém fóru

V nejnovějším květnovém vydání Oborového fóra si můžete přečíst článek přibližující problematiku související s unijní směrnicí, která nařizuje dovozcům pečlivou kontrolu dřeva, které se zavádí poprvé do prodeje na evropském trhu. Zejména se to týká dřeva z rovníku nebo rovníkových oblastí států jako Indonésie, Malajsie, Brazílie nebo Čína.

Přečíst článek >>

Žádost o nabídku

V souvislosti s prováděnými činnostmi v souladu se smlouvou o dofinancování č. UDA-POIG.06.01.00-24-091/12-00 na zavedení plánu rozvoje exportu v rámci činnosti 6.1 zveřejňujeme vzor žádosti o nabídku. Projekt spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro léta 2007–2013.

Název projektu: Rozvoj F.H.U. DREWNOSTYL na zahraničních trzích.

Stáhnout žádost ve formátu PDF >>