Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonymi działaniami zgodnymi z umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-24-091/12-00 na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach działania 6.1 zamieszczamy wzór zapytania ofertowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Rozwój F.H.U. DREWNOSTYL na rynkach zagranicznych.

Pobierz zapytanie w formie pdf >>

Artykuł w forum branżowym

W najnowszym, kwietniowym wydaniu Forum Branżowego możemy przeczytać artykuł przybliżający zagadnienia związane z unijną dyrektywą nakazującą Importerom, dokładną weryfikację drewna wprowadzanego po raz pierwszy do obrotu na rynku europejskim. W szczególności dotyczy to drewna pochodzenia równikowego lub okołorównikowego z takich państw jak Indonezja, Malezja, Brazylia czy Chiny.

Przeczytaj artykuł >>

Wymogi EUTR dla importerów drewna

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 roku ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna nakładają obowiązek weryfikacji legalności surowca drzewnego i drewnopochodnego zwłaszcza przez importerów sprowadzających materiał (drewno i wyroby drewnopochodne)na teren Unii Europejskiej (a więc w tym na teren Polski) spoza jej granic.

W myśl przepisów każda firma z branży podlega pod regulację i ma obowiązek dokumentowania zakupów i sprzedaży drewna lub produktów drewnopochodnych i zakaz zakupu materiału nielegalnego pochodzenia.

3 marca 2013 roku przepisy weszły w życie. Od tego momentu wszystkie nowe zakupione towary muszą spełniać wymagania EUTR

Potwierdzamy przygotowanie naszej firmy do w/w Rozporządzenia i zapraszamy do zakupów.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu >>

Certyfikat FSC®

Nasza firma otrzymała certyfikat FSC w akredytowanym programie certyfikacyjnym organizacji Rainforest Alliance we współpracy z NEPCon Sp. z o.o., tym samym wszystkie produkty w naszej ofercie mogą być wyprodukowane z certyfikatem FSC.

certyfikaty

Jesteśmy zwolennikami racjonalnego gospodarowania produktami leśnymi stąd przekonanie, że kontrola pochodzenia produktu na każdym etapie produkcji ma szansę zminimalizować skutki nadmiernego, niekontrolowanego niszczenia zasobów leśnych.

Paszport do exportu

W lipcu rozpoczęliśmy procedury pozyskania funduszy z Uni Europejskiej w konkursie Paszport do eksportu. Fundusze znacząco wzmocnią nasz handel z firmami z Czech, Słowacji i Węgier.

Współpraca z firmą Haustueren-Ring

Podpisanie umowy współpracy z firmą Haustueren-Ring dzięki czemu zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy. Możemy sprzedawać nowoczesny produkt Ring – skrzydła drzwiowe

Zmiana logo firmy

Zmiana logo firmy na DREWNOSTYL import – export.

logostyl

Nowy magazyn w Wojniczu

Oddanie do użytku nowego magazynu towarowego o powierzchni 1000 m3 i biura w Wojniczu.

Nowa hala towarowa w Skoczowie

Oddanie do użytku nowej hali towarowej o powierzchni 3000 m3 przy ul. Bajerki 10.

Nowa lokalizacja biura w Skoczowie

Zmiana lokalizacji biura na ul. Budowlanych 8 w Skoczowie.