Entries by admin

DREWNO – NIEZASTĄPIONY MATERIAŁ NA PRAWDZIWE OKNA

  Ekologia i wszystko co wiąże się z tym słowem to zgodnie z nauką oddziaływanie pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między sobą. Chcąc żyć w zgodzie z tą tezą musimy wszyscy dbać o naturalne środowisko, które poddane coraz to śmielszej ingerencji człowieka, wydawać by się mogło, zmierza w bliżej nieokreślonym, nie najlepszym kierunku. W dużej mierze mogłoby to dotyczyć branży drzewnej, w tym stolarki otworowej. Na szczęście bardzo dużo […]

Návšteva Indonézie a Malajzie

Vrátili sme sa z ďalšej návštevy Indonézie a Malajzie. Hovorili sme s našimi pravidelnými dodávateľmi a overili sme si nových. Upozornili sme na tvar a typ získaného materiálu, ktorý musí byť v súlade s normami EUTR. Po návšteve môžeme povedať, že vedomie producentov o zákonnosti ťažby dreva je veľmi vysoké. Všetci, počnúc od piliarov cez výrobcov trámov jednohlasne súhlasia so zavedením regulácií, medzi […]

Látogatás Indonéziában és Malajziában.

Visszatértünk Indonéziában és Malajziában tett mostani látogatásunkból. Tárgyalásokat folytattunk rendszeres beszállítóinkkal, valamint verifikáltuk az újakat. Felhívtuk a figyelmet a beszerzett faanyag formájára és típusára, melynek összhangban kell lennie az EUTR szabványokkal. A látogatás után elmondhatjuk, hogy a termelők teljes mértékben tudatában vannak a fakitermelés jogszerűségével kapcsolatos kérdésekkel. Mindenki, a fűrésztelepektől a nyílászáró gyártókig elismeri, hogy szükséges volt a szabályozások bevezetése többek között az […]

Návštěva v Indonésii a Malajsku

Vrátili jsme se z další návštěvy v Indonésii a Malajsku. Hovořili jsme s našimi stálými dodavateli a ověřili několik nových. Věnovali jsme pozornost formě a druhu získávaného materiálu, který musí být v souladu s normami EUTR. Po návštěvě můžeme konstatovat, že znalosti výrobců v oblasti legality získávání dřeva jsou velmi velké. Všichni – počínaje majiteli pil a konče výrobci hranolů – […]

Besuch in Indonesien und Malesien

Wir sind aus einem weiteren Besuch in Indonesien und Malesien zurückgekommen. Wir haben Gespräche mit unseren festen Lieferanten geführt und neue Lieferer überprüft. Wir haben die Form und Art der Beschaffung von Stoffen berücksichtigt, der den EUTR-Normen entsprechen soll. Nach dem Besuch können wir feststellen, dass das Bewusstsein der Produzenten bezüglich der legalen Holzbeschaffung sehr […]

A Visit in Indonesia and Malaysia

We are back from another visit in Indonesia and Malaysia. We spoke to our regular suppliers and we verified new ones. We drew our attention to the form and type of acquired material that has to be in conformity with the EUTR standards. After the visit, we can state that the manufacturers’ consciousness regarding the lawfulness of obtaining timber is very high. Everyone, […]

Wizyta w Indonezji i Malezji

Wróciliśmy z kolejnej wizyty w Indonezji i Malezji. Rozmawialiśmy z naszymi stałymi dostawcami oraz zweryfikowaliśmy nowych. Zwróciliśmy uwagę na formę i rodzaj pozyskiwanego materiału, który musi być zgodny z normami EUTR. Po wizycie możemy stwierdzić, że świadomość producentów dotycząca legalności pozyskania drewna jest bardzo duża. Wszyscy, począwszy od tartaczników poprzez producentów kantówki jednogłośnie mówią o prawidłowym ruchu jakim było wprowadzenie nakazów min z UE. Poza tym sprawdziliśmy aktualne przygotowania do produkcji […]

Nowa hala w Skoczowie

W styczniu 2015 roku oddaliśmy do użytku nową halę o powierzchni 1500 m2. Hala złożona jest z dwóch części, pierwsza o powierzchni 1000 m2 stanowi całkowicie zamkniętą część oraz druga o powierzchni 500 m2 wykorzystaną jako wiatę. W pierwszej obecnie mieści się  magazyn tarcic oraz elementów wykończeniowych jak tarasy i elewacje. W drugiej mniejszej, magazynujemy towar łączony, sześciometrowy do szybkiej sprzedaży.

Periodický audit FSC

Dostali sme správu z druhého periodického auditu, ktorý nám umožňuje aj v roku 2015 predaj tovaru s ochrannou známkou FSC. Z analýzy uskutočnenej pre audit možno dospieť k záveru, že predaj certifikovaných výrobkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol viac než trojnásobne.

FSC időszaki audit

Megkaptuk a második időszakos auditról szóló jelentést, mely lehetővé teszi, hogy termékeinket 2015.-ben is FSC védjeggyel lássuk el. Az audithoz szükséges elvégzett elemzésekből arra lehet következtetni, hogy a tanúsított termékek értékesítése az előző évhez képest több mint háromszorosára nőtt.