Entries by admin

Návšteva Indonézie a Malajzie

Vrátili sme sa z ďalšej návštevy Indonézie a Malajzie. Hovorili sme s našimi pravidelnými dodávateľmi a overili sme si nových. Upozornili sme na tvar a typ získaného materiálu, ktorý musí byť v súlade s normami EUTR. Po návšteve môžeme povedať, že vedomie producentov o zákonnosti ťažby dreva je veľmi vysoké. Všetci, počnúc od piliarov cez […]

Periodický audit FSC®

Dostali sme správu z druhého periodického auditu, ktorý nám umožňuje aj v roku 2015 predaj tovaru s ochrannou známkou FSC®. Z analýzy uskutočnenej pre audit možno dospieť k záveru, že predaj certifikovaných výrobkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol viac než trojnásobne.

Red Grandis

Sme prvá poľská spoločnosť, ktorá podpísala s výrobcom v Uruguaji zmluvy na nový produkt na našom trhu, ako je rezivo a hranoly z dreva RED. GRANDIS (EUCALIPTUS GRANDIS). S vedomím, že drevené suroviny získavané z plantáží môžu v budúcnosti zohrať dôležitú úlohu v tomto odvetví, rozhodli sme sa do našej ponuky zaradiť aj takýto produkt. […]

Inovatívne hospodárstvo

Úspešne sme dokončili jeden z projektov v rámci operačného programu Inovatívne hospodárstvo. Získané finančné prostriedky nám umožnili rozšíriť predaj na zahraničných trhoch, najmä na českom, slovenskom a maďarskom trhu. Vďaka možnostiam, ktoré nám ponúkol projekt, sa nám podarilo získať na nových trhoch desiatky nových odberateľov.

Sibírska borovica

Rozhodli sme sa zaviesť ďalší produkt do našej ponuky, keďže si myslíme, že bude veľmi atraktívny aj pre náročných klientov. Sibírska borovica sa vyznačuje vyššou hustotou, čo sa odzrkadľuje na jej hmotnosti ako aj na opakovanej, hustej kresbe a štruktúre. Ponúkame spájané hranoly v troch základných okenných profiloch 72 × 86, 84 × 86 a […]

Norimberg 2014

Regionálnej obchodní manažéri a obchodný riaditeľ ako zástupcovia našej firmy sa zúčastnili na ďalších v poradí veľtrhoch drevárskeho priemyslu v Norimbergu. Počas návštevy sme boli pozvaní na obchodné stretnutie usporiadané generálnym konzulom Poľskej republiky v Mníchove, pani Justynou Lewińska. http://www.monachium.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/norymberga_spotk__goso

Periodický audit FSC

Dostali sme správu z druhého periodického auditu týkajúcej sa používania ochrannej známky FSC. S radosťou informujeme, že výsledok auditu bol pozitívny, vďaka čomu budeme môcť v budúcom roku predávať produkty s ochrannou známkou FSC.

Žiadosť o obchodnú ponuku

S ohľadom na realizované činnosti, které sú v súlade so zmluvou o príspevku č. UDA-POIG.06.01.00-24-091/12-00 na realizáciu plánu rozvoja exportu v rámci činnosti 6.1 uvádzame vzor žiadosti o obchodnú ponuku. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Inovatívna ekonomika na roky 2007-2013. Názov projektu: Rozvoj F.H.U. DREWNOSTYL na zahraničných trhoch. […]

Článok na fóre odvetvia

V najnovšom, aprílovom vydaní Fóra odvetvia si môžeme prečítať článok, v ktorom sú priblížené otázky spojené so smernicou EU, ktorá prikazuje dovozcom aby dôkladne overovali drevo prvýkrát uvádzané na európskom trhu. To sa hlavne týka dreva rovníkového pôvodu, z takých zemí ako: Indonézia, Malajzia, Brazília alebo Čína.

Požiadavky EUTR pre dovozcov dreva

V súlade s predpismi Nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej rády (UE) č 995/2010 zo dňa 20. októbra 2010, ktoré stanovuje povinnosti subjektov uvádzajúcich na trh drevo a drevené výrobky, existuje povinnosť overovať legálnosť dreveného materiálu. Táto povinnosť sa týka najmä dovozcov, ktorí dovážajú takýto materiál (drevo a drevené výrobky) na územie Európskej Únie (vrátane Poľska) zo zemí mimo jej […]