Entries by admin

Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonymi działaniami zgodnymi z umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-24-091/12-00 na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach działania 6.1 zamieszczamy wzór zapytania ofertowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Tytuł projektu: Rozwój F.H.U. DREWNOSTYL na rynkach zagranicznych. Pobierz zapytanie […]

Artykuł w forum branżowym

W najnowszym, kwietniowym wydaniu Forum Branżowego możemy przeczytać artykuł przybliżający zagadnienia związane z unijną dyrektywą nakazującą Importerom, dokładną weryfikację drewna wprowadzanego po raz pierwszy do obrotu na rynku europejskim. W szczególności dotyczy to drewna pochodzenia równikowego lub okołorównikowego z takich państw jak Indonezja, Malezja, Brazylia czy Chiny. Przeczytaj artykuł >>

Wymogi EUTR dla importerów drewna

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 roku ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna nakładają obowiązek weryfikacji legalności surowca drzewnego i drewnopochodnego zwłaszcza przez importerów sprowadzających materiał (drewno i wyroby drewnopochodne)na teren Unii Europejskiej (a więc w tym na teren Polski) […]

Certyfikat FSC®

Nasza firma otrzymała certyfikat FSC w akredytowanym programie certyfikacyjnym organizacji Rainforest Alliance we współpracy z NEPCon Sp. z o.o., tym samym wszystkie produkty w naszej ofercie mogą być wyprodukowane z certyfikatem FSC. Jesteśmy zwolennikami racjonalnego gospodarowania produktami leśnymi stąd przekonanie, że kontrola pochodzenia produktu na każdym etapie produkcji ma szansę zminimalizować skutki nadmiernego, niekontrolowanego niszczenia […]

Paszport do exportu

W lipcu rozpoczęliśmy procedury pozyskania funduszy z Uni Europejskiej w konkursie Paszport do eksportu. Fundusze znacząco wzmocnią nasz handel z firmami z Czech, Słowacji i Węgier.