Entries by admin

Povinnosti subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

V souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 995/2010 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, se ukládá povinnost ověřování původu dřevní suroviny a dřevařských výrobků zejména dovozcům dovážejícím materiál (dřevo a dřevařské výrobky) na území Evropské unie (a tedy na území […]

Certifikát FSC®

Naše firma získala certifikát FSC v akreditovaném certifikačním programu organizace Rainforest Alliance ve spolupráci s NEPCon Sp. z o.o., tímto všechny výrobky z naší nabídky mohou být vyrobeny v souladu s certifikátem FSC. Jsme zastánci racionálního hospodaření s lesními produkty, odtud přesvědčení, že kontrola původu výrobku v každé výrobní etapě umožňuje minimalizovat důsledky nadměrného, nekontrolovaného ničení […]

Vstup na zahraniční trhy

V červenci jsme zahájili proceduru pro získání prostředků z Evropské unie v projektu Vstup na zahraniční trhy. Prostředky významně posílí náš obchod s firmami z Česka, Slovenska a Maďarska.

Partnerské smlouvy

Podepsání partnerských smluv se společnostmi z Itálie a Německa, na jejichž základě jsme se stali zástupci jejich produktů na polském trhu.