Entries by admin

Inovatívne hospodárstvo

Úspešne sme dokončili jeden z projektov v rámci operačného programu Inovatívne hospodárstvo. Získané finančné prostriedky nám umožnili rozšíriť predaj na zahraničných trhoch, najmä na českom, slovenskom a maďarskom trhu. Vďaka možnostiam, ktoré nám ponúkol projekt, sa nám podarilo získať na nových trhoch desiatky nových odberateľov.

Innovatív gazdaság

Sikeresen befejeztük az egyik projektet az Innovatív Gazdaság operatív program keretén belül. A megszerzett pénznek köszönhetően kiterjeszthettük az értékesítést külföldi piacokon is, különösen ami a cseh, szlovák, magyar piacot illeti. A projekt által nyújtott lehetőség a számunkra új piacokon több tucat új ügyfelet szerzett nekünk.

Podnikání a inovace

Úspěšně jsme dokončili jeden z projektů v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Díky získaným prostředkům jsme mohli rozvinout náš prodej na zahraničních trzích, obzvláště českém, slovenském a maďarském. Projekt nám také poskytl možnost získat několik desítek nových příjemců z trhů, které jsou pro nás zcela nové.

Innovative Wirtschaft

Wir haben eines der Projekte im Rahmen des operationellen Programms „Innovative Wirtschaft” erfolgreich abgeschlossen. Dank beschaffenen Mitteln konnten wir unseren Verkauf auf ausländischen Märkten, insbesondere auf dem tschechischen, slowakischen und ungarischen Markt entwickeln. Durch das Projekt ergab sich die Möglichkeit, Dutzende von neuen Abnehmern aus neuen Märkten zu gewinnen.

Innovative Economy

We have successfully completed one of our projects in the framework of the Innovative Economy Operational Programme. Thanks to the funding obtained, we have been able to expand our sale in foreign markets, in particular Czech, Slovak and Hungarian. The possibilities which the project gave us enabled us to acquire several dozens of customers from new markets.

Innowacyjna Gospodarka

Zakończyliśmy pomyślnie jeden z projektów w  ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki uzyskanym funduszom mogliśmy rozwinąć swoją sprzedaż na rynkach zagranicznych w szczególności czeskim, słowackim i węgierskim. Możliwością jakie dał nam projekt pozwoliły na pozyskanie kilkudziesięciu nowych odbiorców z nowych rynków.

Sibírska borovica

Rozhodli sme sa zaviesť ďalší produkt do našej ponuky, keďže si myslíme, že bude veľmi atraktívny aj pre náročných klientov. Sibírska borovica sa vyznačuje vyššou hustotou, čo sa odzrkadľuje na jej hmotnosti ako aj na opakovanej, hustej kresbe a štruktúre. Ponúkame spájané hranoly v troch základných okenných profiloch 72 × 86, 84 × 86 a 96 × 86. V krátkom […]

Szibériai borovi

Új terméket vezettünk be kínálatunkba, amelyről úgy gondoljuk, igényes ügyfelek szemében is nagyon versenyképes lesz. A szibériai borovi fenyőt sokkal nagyobb sűrűség jellemzi, ami többek között súlyában, sűrű erezetmintázatában, szerkezetében is megnyilvánul. A kínálatunkban megtalálható ragasztott gerendák három alapvető ablak profilban kaphatók: 72 × 86, 84 × 86 és 96 × 86 Rövid időn belül más atipikus […]

Borovice sibiřská

Zařadili jsme do naší nabídky další výrobek, o kterém si myslíme, že bude velmi konkurenceschopný pro náročné zákazníky. Borovice sibiřská se vyznačuje mnohem větší hustotou, což se odráží mj. v hmotnosti a opakovatelné, husté soustavě kresby dřeva. Máme na prodej hranoly spojované do 3 základních okenních profilů 72×86, 84×86 a 96×86. Můžeme také během krátké doby dodat jiné atypické profily.

Sibirische Zirbelkiefer

In unser Angebot haben wir ein weiteres Produkt eingeführt, das unserer Meinung nach für sehr konkurrenzfähig für anspruchsvolle Kunden gehalten werden kann. Charakteristisch für die sibirische Zirbelkiefer ist ihre viel ausgeprägtere Dichte, die ihr Gewicht und wiederholbare, dichte Maserung minimal beeinflusst. Im Verkauf steht das verbundene Kantholz in drei Grundfensterprofilen: 72×86, 84×86 und 96×86 zur […]