Indonéské dřevo z legální těžby

Evropská unie aktivně působí ve prospěch omezení nezákonné těžby dřeva a obchodování s ním.

Uzavírání mezinárodních smluv má přinést pozitivní výsledky v globálním měřítku. Zatím byly podepsány dobrovolné smlouvy o partnerství mezi Evropskou unií a těmito africkými státy: Republika Kongo, Kamerun, Středoafrická republika a Ghana. Do této skupiny vstoupila 30. září také Indonésie. Smlouvu toho dne v Bruselu podepsanou signovali jménem členských států Evropské unie ministr životního prostředí Litevské republiky Valentinas Mazuronis a komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik, za Indonéskou republiku pak ministr lesnictví Hasan Zulkifli. Uzavřená smlouva je výsledkem silné angažovanosti obou stran v boji proti nelegálnímu kácení lesů, což má přispět k transparentnosti obchodování se dřevem. Jedná se o první smlouvu tohoto typu mezi Evropskou unií a asijským státem. Soustřeďuje se hlavně na lesní hospodářství, vymáhání práva a systému povolení těžit a obchodovat se dřevem, což zaručí, že dřevo zpracovávané a prodávané Indonésií bude pocházet výhradně z legální těžby. To znamená vážnou angažovanost této země, která se odedávna potýká s problémem ilegální těžby dřeva. Než nová smlouva vstoupí v platnost, schválení prodeje výrobků z dřeva pocházejícího z Indonésie na území EU bude možné výlučně na základě licence potvrzující legální původ produktů.

– Jsem velmi rád, že EU a Indonésie spojily síly, aby dosáhly společného cíle – eliminování nezákonné těžby dřeva a s ní souvisejícím obchodování,“ komentoval podepsanou smlouvu Janez Potočnik.
– Tato dohoda je výhodná pro životní prostředí i pro odpovědné podnikání. Zvýší důvěru spotřebitelů ke dřevu z Indonésie.

Při přípravě realizace požadavků smlouvy indonéská vláda vypracovala komplexní právní systém monitorování legálnosti všech aspektů produkce dřeva. Smlouva začne platit po ratifikaci indonéským parlamentem a schválení Evropským parlamentem.

Zdroj: GAZETA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO.