Inovatívne hospodárstvo

Úspešne sme dokončili jeden z projektov v rámci operačného programu Inovatívne hospodárstvo. Získané finančné prostriedky nám umožnili rozšíriť predaj na zahraničných trhoch, najmä na českom, slovenskom a maďarskom trhu. Vďaka možnostiam, ktoré nám ponúkol projekt, sa nám podarilo získať na nových trhoch desiatky nových odberateľov.