Návšteva Indonézie a Malajzie

Vrátili sme sa z ďalšej návštevy Indonézie a Malajzie. Hovorili sme s našimi pravidelnými dodávateľmi a overili sme si nových.

Upozornili sme na tvar a typ získaného materiálu, ktorý musí byť v súlade s normami EUTR. Po návšteve môžeme povedať, že vedomie producentov o zákonnosti ťažby dreva je veľmi vysoké. Všetci, počnúc od piliarov cez výrobcov trámov jednohlasne súhlasia so zavedením regulácií, medzi inými Európskou Úniou.

Okrem toho skontrolovali sme aktuálne prípravy pre výrobu ďalšej šarže trámov. Podpísali sme zmluvy na najbližších niekoľko mesiacov pre produkt meranti.