Návštěva v Indonésii a Malajsku

Vrátili jsme se z další návštěvy v Indonésii a Malajsku. Hovořili jsme s našimi stálými dodavateli a ověřili několik nových.

Věnovali jsme pozornost formě a druhu získávaného materiálu, který musí být v souladu s normami EUTR. Po návštěvě můžeme konstatovat, že znalosti výrobců v oblasti legality získávání dřeva jsou velmi velké. Všichni – počínaje majiteli pil a konče výrobci hranolů – jednohlasně mluví o správném tahu, kterým bylo zavedení nařízení m.j. z EU.

Kromě toho jsme zkontrolovali aktuální přípravy na výrobu dalších šarží dřevěných hranolů. Podepsali jsme kontrakty na další měsíce pro výrobek meranti.