Norimberg 2014

Regionálnej obchodní manažéri a obchodný riaditeľ ako zástupcovia našej firmy sa zúčastnili na ďalších v poradí veľtrhoch drevárskeho priemyslu v Norimbergu. Počas návštevy sme boli pozvaní na obchodné stretnutie usporiadané generálnym konzulom Poľskej republiky v Mníchove, pani Justynou Lewińska.

http://www.monachium.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/norymberga_spotk__goso