Partnerské smlouvy

Podepsání partnerských smluv se společnostmi z Malajsie, Indonésie a Číny, na jejichž základě jsme se stali přímými dovozci exotického dřeva z těchto zemí.