Periodický audit FSC®

Dostali sme správu z druhého periodického auditu, ktorý nám umožňuje aj v roku 2015 predaj tovaru s ochrannou známkou FSC®.

Z analýzy uskutočnenej pre audit možno dospieť k záveru, že predaj certifikovaných výrobkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol viac než trojnásobne.