Podnikání a inovace

Úspěšně jsme dokončili jeden z projektů v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Díky získaným prostředkům jsme mohli rozvinout náš prodej na zahraničních trzích, obzvláště českém, slovenském a maďarském. Projekt nám také poskytl možnost získat několik desítek nových příjemců z trhů, které jsou pro nás zcela nové.