Požiadavky EUTR pre dovozcov dreva

V súlade s predpismi Nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej rády (UE) č 995/2010 zo dňa 20. októbra 2010, ktoré stanovuje povinnosti subjektov uvádzajúcich na trh drevo a drevené výrobky, existuje povinnosť overovať legálnosť dreveného materiálu. Táto povinnosť sa týka najmä dovozcov, ktorí dovážajú takýto materiál (drevo a drevené výrobky) na územie Európskej Únie (vrátane Poľska) zo zemí mimo jej hraníc.

V súlade s predpismi každá firma pôsobiaca v oblasti drevovýroby podlieha regulácii a má povinnosť dokumentovať nákupy a predaj dreva alebo drevených výrobkov a má zákaz nakupovať materiál nelegálneho pôvodu.

Tieto predpisy boli uvedené do platnosti 3 marca 2013. Od tejto chvíle musia všetky nakúpené tovary spĺňať požiadavky EUTR.

Vyhlasujeme, že naše firma je pripravená dodržiavať predpisy uvedeného Nariadenia a budeme radi keď budete u nás nakupovať.

Potvrdenie účasti v školení >>