Žiadosť o obchodnú ponuku

S ohľadom na realizované činnosti, které sú v súlade so zmluvou o príspevku č. UDA-POIG.06.01.00-24-091/12-00 na realizáciu plánu rozvoja exportu v rámci činnosti 6.1 uvádzame vzor žiadosti o obchodnú ponuku. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Inovatívna ekonomika na roky 2007-2013.

Názov projektu: Rozvoj F.H.U. DREWNOSTYL na zahraničných trhoch.

Stiahnuť žiadosť vo formáte pdf >>