Meranti

profile standardowe okienne i drzwiowe DKD
72 x 86 / 115 / 145 mm
84 x 86 / 115 / 145 mm
96 x 86 / 115 / 145 mm
profile standardowe okienne i drzwiowe KKK/KKKK
72 x 86 / 115 / 145 mm
84 x 86 / 115 / 145 mm
96 x 86 / 115 / 145 mm
 profile drzwiowe (obłogowane)
43 x 115 / 125 / 145 mm
72 / 84 / 96 x 145 mm
profile HS
60 / 65 / 70 / 84 / 96 x 175 / 190 / 200 / 220 / 230 / 250 mm

PKWIU 20.20.22

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu

W produkcji okien oraz drzwi drewnianych zewnętrznych i balkonowych .

Specyfikacja techniczna

PN-EN 942 2002 ( z zał.A,B,C,D) / PN-EN 204 2002

 • Nazwa handlowa: Dark Red Meranti,
 • Nazwa naukowa: Shorea spp. Rubroshorea (Dipterocarpaceae)
 • Pochodzenie: Azja poł-wsch
 • Rozmiar drzewa: 65-130 st (20-40 m) tall, 3-6 st (1-2 m) średnica pnia
 • Średnia masa po suszeniu: około 450 kg/m3
 • Ciężar właściwy (podst., 12% MC)
 • Moduł rozerwania: 12,710 lbf/in2 (87.7 MPa)
 • Moduł sprężystości: 1,743,000 lbf/in2 (12.02 GPa)
 • Siła kruszenia: 7,070 lbf/in2 (48.8 MPa)
 • Kurczenie: promieniowe: 3.9%, styczne: 7.8%, objętościowe: 12.5%, stosunek S/P: 2.0

Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego

 • krawędziaki kantówki klejonej warstwowo są proste, odchylenie od linii prostej jest nie większe niż 1mm/m,
 • wilgotność poszczególnych warstw kantówki jest nie większa niż 12%(+/-2 %),różnica wilgotności drewna w klejonych warstwach jest nie większa jak 2%,
 • warstwy drewna są dokładnie sklejone, spoiny ciągłe i wypełnione klejem,
 • warstwowe połączenie drewna nie ulegnie rozdzieleniu na spoinie podczas rozszczepiania próbki o długości 5 cm za pomocą klina z ostrzem o kącie 30,
 • średnie wytrzymałości kantówki na ścinanie przy ścinaniu to 9,0 Mpa – po7 dniach sezonowania w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204 2002.
©2022 Copyright - DREWNOSTYL • Biuro handlowe: 43-430 Skoczów, ul. Budowlanych 8 • tel: +48 33 87 00 550 • biuro@drewno-styl.pl