Modrzew syberyjski

profile standardowe okienne i drzwiowe DKD
72 x 86 / 115 / 145 mm
84 x 86 / 115 / 145 mm
96 x 86 / 115 / 145 mm
profile standardowe okienne i drzwiowe KKK/KKKK
48 x 55 / 65 / 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
63 x 55 / 65 / 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
72 x 55 / 65 / 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145 mm
84 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
 profile drzwiowe (obłogowane)
43 x 115 / 125 / 145 mm
72 / 84 / 96 x 145 mm
płyty / parapety
22 / 24 / 28 / 32 / 48 x 500 / 600 / 900 / 1250 mm
profile HS
60 / 65 / 70 / 84 / 96 x 175 / 190 / 200 / 220 / 230 / 250 mm
lamele strugane i surowe lite i łączone
24 / 28 / 32 x 86 / 90 / 115 / 120 / 145 / 150 mm

PKWIU 20.20.22

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu

W produkcji okien oraz drzwi drewnianych zewnętrznych i balkonowych .

Specyfikacja techniczna

PN-EN 942 2002 ( z zał.A,B,C,D) / PN-EN 204 2002

 • Nazwa handlowa: Modrzew Syberyjski,
 • Nazwa naukowa: Larix sibirica
 • Pochodzenie: zachodnia, środkowa i południowa część Syberii
 • Średnia masa po suszeniu: około 600 kg/m3
 • Ciężar właściwy (podst., 12% MC)
 • Wytrzymałość na ściskanie: 55 N/mm2
 • Wytrzymałość na zginanie: 99 N/mm2
 • Moduł sprężystości: 13800 N/mm2
 • Punkt nasycenia włókien: 26%
 • Kurczenie: promieniowe: 4,2%, styczne: 8,2%,
 • Punkt nasycenia włókien: 26%

Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego

 • krawędziaki kantówki klejonej warstwowo są proste, odchylenie od linii prostej jest nie większe niż 1mm/m,
 • wilgotność poszczególnych warstw kantówki jest nie większa niż 12%(+/-2 %),różnica wilgotności drewna w klejonych warstwach jest nie większa jak 2%,
 • warstwy drewna są dokładnie sklejone, spoiny ciągłe i wypełnione klejem,
 • warstwowe połączenie drewna nie ulegnie rozdzieleniu na spoinie podczas rozszczepiania próbki o długości 5 cm za pomocą klina z ostrzem o kącie 30,
 • średnie wytrzymałości kantówki na ścinanie to 9,0 Mpa – po 7 dniach sezonowania w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204 2002.
©2022 Copyright - DREWNOSTYL • Biuro handlowe: 43-430 Skoczów, ul. Budowlanych 8 • tel: +48 33 87 00 550 • biuro@drewno-styl.pl