Innowacyjna Gospodarka

Zakończyliśmy pomyślnie jeden z projektów w  ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki uzyskanym funduszom mogliśmy rozwinąć swoją sprzedaż na rynkach zagranicznych w szczególności czeskim, słowackim i węgierskim. Możliwością jakie dał nam projekt pozwoliły na pozyskanie kilkudziesięciu nowych odbiorców z nowych rynków.