Ekologia i wszystko co wiąże się z tym słowem to zgodnie z nauką oddziaływanie pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między sobą. Chcąc żyć w zgodzie z tą tezą musimy wszyscy dbać o naturalne środowisko, które poddane coraz to śmielszej ingerencji człowieka, wydawać by się mogło, zmierza w bliżej nieokreślonym, nie najlepszym kierunku. W dużej mierze mogłoby to dotyczyć branży drzewnej, w tym stolarki otworowej. Na szczęście bardzo dużo się zmieniło w tym względzie i dzisiaj zgodnie z tym, co od wielu lat jest czymś zupełnie normalnym w Europie, Północnej Ameryce i Australii mamy do czynienia z projektami realizowanymi w Południowej Ameryce oraz w Malezji i Indonezji.

Możemy korzystać z olbrzymich zasobów leśnych, które eksploatowane w kontrolowany sposób nie tylko pomagają w rozwoju gospodarki naszego regionu, ale też umożliwiają w sposób racjonalny gospodarowanie i zwiększanie ich.

Dzisiaj możemy spotkać na rynku kilkanaście, czy nawet więcej, gatunków drzew wykorzystywanych do produkcji okien i drzwi drewnianych, jednak tylko pięć z nich stanowi podstawę, z której producenci korzystają. Są to: sosna, modrzew, świerk, dąb i meranti.

Okno drewniane określa pewien wyższy standard. Wykorzystywane jest w budownictwie nadzorowanym przez konserwatorów zabytków. Pojawia się też w nowoczesnych budowlach z dużymi przeszkleniami i coraz częściej jest stosowane przez inwestorów prywatnych, chcących złamać pewien pospolity standard tworzyw sztucznych. Walory estetyczne okien drewnianych pozwalają na zastosowanie ich w niemal każdej aranżacji, a właściwości techniczne, takie jak przenikalność cieplna czy wysoka wytrzymałość na ścinanie i ściskanie, powodują, że taka stolarka staje się bardzo bezpieczna.

Mając na uwadze potrzeby klientów warto w kilku słowach scharakteryzować podstawowe gatunki wykorzystywane w stolarce. Sosna jest najczęściej używana ze względu na dostępność i najniższą cenę. Występuje naturalnie w naszym klimacie. Ma gęstość nawet do 550 kg/m3 i jest łatwa w obróbce. Niski współczynnik przenikalności cieplnej określa ją jako materiał ciepły. Stosowana jest często w budownictwie deweloperskim i jednorodzinnym. Świerk podobnie jak sosna jest gatunkiem występującym naturalnie w naszym klimacie. Jest jednak nieco lżejszy, ale podobnie łatwy w obróbce. Ma bardziej jednolity, jasny kolor, dzięki któremu wykonawcy i inwestorzy mogą zastosować jaśniejsze lakiery lazurowe. Z doświadczenia wiemy, że bardzo popularny jest w: Austrii, Niemczech, Włoszech, Czechach i Słowacji. Tam jest materiałem popularniejszym niż sosna.

Modrzew, szczególnie syberyjski, dzięki większej gęstości od europejskiego, uważany jest coraz częściej za gatunek ekskluzywny. Ma niepowtarzalny kolor, który przy barwach lazurów pięknie wygląda w stolarce. Można go również malować olejami i postarzać, tworząc wyjątkowy, efektowny charakter. Gęstość materiału do 650 kg/m3 powoduje, że jest materiałem stabilnym i łatwym w obróbce.

Dąb, zarówno ten europejski jak i amerykański, to ikona stylu. Pozwala posiadaczowi okna poczuć pewność i solidność. Jest materiałem trudniejszym do obrabiania, ale za to doskonałym jakościowo. Bardzo stabilnym i odpornym na ścinanie i ściskanie. W naszych warunkach klimatycznych okno z dębu przy odpowiednim użytkowaniu staje się niemal niezniszczalne.

Ostatnim, najbardziej egzotycznym gatunkiem, jest meranti; drewno z Indonezji i Malezji, które w stolarce otworowej jest wykorzystywane od kilkudziesięciu lat. W Polsce stało się popularne w końcem lat 90. jednak teraz, dzięki jego strukturze i możliwościom barwienia oraz racjonalnej gospodarce krajów pochodzenia, przeżywa drugą młodość. Jest często wykorzystywane w ekskluzywnym budownictwie mieszkaniowym, deweloperskim i detalicznym. Meranti, dzięki wybarwieniu i strukturze usłojenia, może zastępować przy odpowiedniej obróbce gatunki znacznie droższe, nieosiągalne i niestosowane w stolarce. Ma gęstość do 550 kg/m3. Lubiany jest przez producentów dzięki dostępności i łatwości obróbki. To ona, świetne właściwości techniczne i dobra dostępność sprawiają, że meranti jest ciągle jednym z najpopularniejszych gatunków używanych do produkcji okien i drzwi w Europie.

Podsumowując warto stwierdzić, że drewno przy różnorodność gatunków i ich poszczególnych cech jest bardzo ważnym surowcem, pozwalającym klientom i projektantom na nieograniczone pomysły a wykonawcom na ciągły rozwój i bycie konkurencyjnym w trudnej branży stolarki otworowej.

tekst Forum Branżowe

Wróciliśmy z kolejnej wizyty w Indonezji i Malezji. Rozmawialiśmy z naszymi stałymi dostawcami oraz zweryfikowaliśmy nowych. Zwróciliśmy uwagę na formę i rodzaj pozyskiwanego materiału, który musi być zgodny z normami EUTR. Po wizycie możemy stwierdzić, że świadomość producentów dotycząca legalności pozyskania drewna jest bardzo duża. Wszyscy, począwszy od tartaczników poprzez producentów kantówki jednogłośnie mówią o prawidłowym ruchu jakim było wprowadzenie nakazów min z UE.

Poza tym sprawdziliśmy aktualne przygotowania do produkcji kolejnych partii kantówki. Podpisaliśmy kontrakty na kolejne miesiące dla produktu meranti.

W styczniu 2015 roku oddaliśmy do użytku nową halę o powierzchni 1500 m2. Hala złożona jest z dwóch części, pierwsza o powierzchni 1000 m2 stanowi całkowicie zamkniętą część oraz druga o powierzchni 500 m2 wykorzystaną jako wiatę.

W pierwszej obecnie mieści się  magazyn tarcic oraz elementów wykończeniowych jak tarasy i elewacje. W drugiej mniejszej, magazynujemy towar łączony, sześciometrowy do szybkiej sprzedaży.

Możemy poinformować, że wynik audytu jest pozytywny i w kolejnym już roku będziemy mogli sprzedawać produkty certyfikowane FSC.

Z analiz przeprowadzonych dla potrzeb audytu można stwierdzić że sprzedaż certyfikowanych produktów wzrosła względem poprzedniego roku ponad trzykrotnie

Jesteśmy pierwszą polską firmą, która podpisała z producentem w Urugwaju kontrakty na nowy na naszym rynku produkt, jakim jest kantówka i tarcica z drewna RED GRANDIS (EUCALIPTUS GRANDIS). Wiedząc, że materiały drzewne pozyskiwane w sposób plantacyjny mogą być przyszłością w tej branży, postanowiliśmy dodać do swojego magazynu taki produkt.

Mamy w stałej sprzedaży tarcicę o grubości 25,4 mm oraz 38,1 mm. Indywidualnie w razie zapytania, jesteśmy w stanie przygotować kantówkę w każdym profilu.

Zakończyliśmy pomyślnie jeden z projektów w  ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki uzyskanym funduszom mogliśmy rozwinąć swoją sprzedaż na rynkach zagranicznych w szczególności czeskim, słowackim i węgierskim. Możliwością jakie dał nam projekt pozwoliły na pozyskanie kilkudziesięciu nowych odbiorców z nowych rynków.

Wprowadziliśmy do naszej oferty kolejny produkt, który uważamy, że będzie bardzo konkurencyjny dla wymagających klientów.

Sosna syberyjska  charakteryzuje się znacznie większą gęstością co przekłada się min. na jej wagę i powtarzalny, gęsty układ usłojenia.

Mamy w sprzedaży kantówkę łączoną w trzech podstawowych profilach okiennych 72×86, 84×86 i 96×86. Możemy również w krótkim czasie dostarczyć inne nietypowe profile.

Przedstawiciele naszej firmy w osobach regionalnych kierowników sprzedaży i dyrektora handlowego wzięli udział w kolejnych już targach przemysłu drzewnego w Norymberdze. Przy okazji wizyty zostaliśmy zaproszeni na spotkanie gospodarcze organizowane przez Panią Konsul Generalną RP w Monachium Justynę Lewińską.

http://www.monachium.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/norymberga_spotk__goso

Otrzymaliśmy raport z przeprowadzonego audytu okresowego w ramach przyznanego nam certyfikatu FSC. Możemy poinformować, że wynik audytu jest pozytywny i w kolejnym już roku będziemy mogli sprzedawać produkty certyfikowane FSC.

Unia Europejska aktywnie działa na rzecz ograniczenia nielegalnego pozyskania drewna i handlu nim.

Zawieranie międzynarodowych umów ma przynieść pozytywne skutki w skali globalnej. Dotychczas dobrowolne umowy o partnerstwie zostały już podpisane przez Unię Europejską z państwami afrykańskimi: Republiką Konga, Kamerunem, Republiką Środkowej Afryki i Ghaną. Do tego grona 30 września przystąpiła również Indonezja. Podpisaną w tym dniu w Brukseli umowę sygnowali w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej Valentinas Mazuronis, minister środowiska Republiki Litewskiej i Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, oraz Hasan Zulkifli, minister leśnictwa Republiki Indonezji. Zawarta umowa to efekt silnego zaangażowania obu stron w walce z nielegalnym wyrębem lasów, które przyczynić się ma do przejrzystości handlu drewnem. Jest to pierwsza tego typu umowa pomiędzy Unią Europejską a państwem azjatyckim. Koncentruje się głównie na gospodarce leśnej i egzekwowaniu prawa oraz systemie zezwoleń na pozyskanie i handel drewnem, które zagwarantują, że przerabiane i sprzedawane przez Indonezję drewno będzie pochodziło wyłącznie z legalnego pozyskania. Oznacza to poważne zaangażowanie tego kraju, który od dawna boryka się z problemem nielegalnego pozyskiwania drewna. Do czasu wejścia w życie nowej umowy, dopuszczenie do sprzedaży na terenie UE produktów z drewna pochodzącego z Indonezji będzie możliwe wyłącznie na podstawie licencji poświadczającej legalne pochodzenie produktów.

– Jestem bardzo zadowolony, że UE i Indonezja połączyły siły, aby osiągnąć wspólny cel – wyeliminowanie nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu – skomentował podpisaną umowę Janez Potočnik. – Porozumienie to jest dobre dla środowiska i dla odpowiedzialnego biznesu. Zwiększy ono zaufanie konsumentów do drewna z Indonezji.

Aby przygotować się do realizacji wymagań umowy, rząd Indonezji opracował kompleksowy system prawny monitorowania legalności wszystkich aspektów produkcji drewna. Umowa wejdzie w życie po jej ratyfikowaniu przez parlament Indonezji oraz po akceptacji Parlamentu Europejskiego.

Żródło: GAZETA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO.