Drewno z Indonezji z legalnego pozyskania

Unia Europejska aktywnie działa na rzecz ograniczenia nielegalnego pozyskania drewna i handlu nim.

Zawieranie międzynarodowych umów ma przynieść pozytywne skutki w skali globalnej. Dotychczas dobrowolne umowy o partnerstwie zostały już podpisane przez Unię Europejską z państwami afrykańskimi: Republiką Konga, Kamerunem, Republiką Środkowej Afryki i Ghaną. Do tego grona 30 września przystąpiła również Indonezja. Podpisaną w tym dniu w Brukseli umowę sygnowali w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej Valentinas Mazuronis, minister środowiska Republiki Litewskiej i Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, oraz Hasan Zulkifli, minister leśnictwa Republiki Indonezji. Zawarta umowa to efekt silnego zaangażowania obu stron w walce z nielegalnym wyrębem lasów, które przyczynić się ma do przejrzystości handlu drewnem. Jest to pierwsza tego typu umowa pomiędzy Unią Europejską a państwem azjatyckim. Koncentruje się głównie na gospodarce leśnej i egzekwowaniu prawa oraz systemie zezwoleń na pozyskanie i handel drewnem, które zagwarantują, że przerabiane i sprzedawane przez Indonezję drewno będzie pochodziło wyłącznie z legalnego pozyskania. Oznacza to poważne zaangażowanie tego kraju, który od dawna boryka się z problemem nielegalnego pozyskiwania drewna. Do czasu wejścia w życie nowej umowy, dopuszczenie do sprzedaży na terenie UE produktów z drewna pochodzącego z Indonezji będzie możliwe wyłącznie na podstawie licencji poświadczającej legalne pochodzenie produktów.

– Jestem bardzo zadowolony, że UE i Indonezja połączyły siły, aby osiągnąć wspólny cel – wyeliminowanie nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu – skomentował podpisaną umowę Janez Potočnik. – Porozumienie to jest dobre dla środowiska i dla odpowiedzialnego biznesu. Zwiększy ono zaufanie konsumentów do drewna z Indonezji.

Aby przygotować się do realizacji wymagań umowy, rząd Indonezji opracował kompleksowy system prawny monitorowania legalności wszystkich aspektów produkcji drewna. Umowa wejdzie w życie po jej ratyfikowaniu przez parlament Indonezji oraz po akceptacji Parlamentu Europejskiego.

Żródło: GAZETA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO.