Zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonymi działaniami zgodnymi z umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-24-091/12-00 na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach działania 6.1 zamieszczamy wzór zapytania ofertowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Rozwój F.H.U. DREWNOSTYL na rynkach zagranicznych.

Pobierz zapytanie w formie pdf >>