Wymogi EUTR dla importerów drewna

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 roku ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna nakładają obowiązek weryfikacji legalności surowca drzewnego i drewnopochodnego zwłaszcza przez importerów sprowadzających materiał (drewno i wyroby drewnopochodne)na teren Unii Europejskiej (a więc w tym na teren Polski) spoza jej granic.

W myśl przepisów każda firma z branży podlega pod regulację i ma obowiązek dokumentowania zakupów i sprzedaży drewna lub produktów drewnopochodnych i zakaz zakupu materiału nielegalnego pochodzenia.

3 marca 2013 roku przepisy weszły w życie. Od tego momentu wszystkie nowe zakupione towary muszą spełniać wymagania EUTR

Potwierdzamy przygotowanie naszej firmy do w/w Rozporządzenia i zapraszamy do zakupów.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu >>